Ponuda stanova - OBJEKAT A

NA SAJTU SU PRIKAZANI SVI STANOVI SA KVADRATURAMA. CENA STANOVA DATA JE U RASPONU I ZAVISI OD OPREMLJENOSTI STANA.

Lokal L1 | PRIZEMLJE | 172.74 M2-PRODATO

Lokal

Lokal L2 | PRIZEMLJE | 150.79 M2-PRODATO

Lokal

Lokal L3 | PRIZEMLJE | 206.90 M2-PRODATO

Lokal

Jednosoban stan - S1

Stan S1 | I sprat | 38.39 M2 | JEDNOSOBAN-PRODATO

Jednosoban stan

Jednosoban stan - S2

Stan S2 | I sprat | 41.64 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S3

Stan S3 | I sprat | 62.24 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S9

Stan S4 | I sprat | 60.58 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Četvorosoban stan - S5

Stan S5 | I sprat | 94.56 M2 | ČETVOROSOBAN-PRODATO

Četvorosoban stan

S6

Stan S6 | I sprat | 48.85 M2 | -PRODATO

Dvosoban stan

Dvosoban stan - S6a

Stan S6a | I sprat | 48.64 m2 | DVOSOBAN-PRODATO

Dvosoban stan

Dvoiposoban stan - S7

Stan S7 | I sprat | 61.85 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S8

Stan S8 | I sprat | 63.56 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S9

Stan S9 | I sprat | 60.82 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Jednosoban stan - S1

STAN S10 | II SPRAT | 38.39 M2 | JEDNOSOBAN-PRODATO

Jednosoban stan

Jednosoban stan - S2

Stan S11 | II sprat | 41.64 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S3

Stan S12 | II sprat | 62.24 M2 | DVOIPOSOBAN -PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S4

Stan S13 | II sprat | 60.58 M2 | DVOIPOSOBAN -PRODATO

Dvoiposoban stan

Četvorosoban stan - S5

Stan S14 | II sprat | 94.56 M2 | ČETVOROSOBAN-PRODATO

Četvorosoban stan

S6

Stan S15 | II sprat | 48.85 M2 | DVOSOBAN-PRODATO

Dvosoban stan

Dvosoban stan - S6a

Stan S15a | II sprat | 48.64 m2 | DVOSOBAN-PRODATO

Dvosoban stan

Dvoiposoban stan - S7

Stan S16 | II sprat | 61.85 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S8

Stan S17 | II sprat | 63.56 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S9

Stan S18 | II sprat | 60.82 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Jednosoban stan - S1

STAN S19 | III SPRAT | 38.39 M2 | JEDNOSOBAN-PRODATO

Jednosoban stan

Jednosoban stan - S2

Stan S20 | III sprat | 41.64 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S3

Stan S21 | III sprat | 62.24 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S4

Stan S22 | III sprat | 60.58 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Četvorosoban stan - S5

Stan S23 | III sprat | 94.56 M2 | ČETVOROSOBAN-PRODATO

Četvorosoban stan

S6

Stan S24 | III sprat | 48.85 M2 | DVOSOBAN-PRODATO

Dvosoban stan

Dvosoban stan - S6a

Stan S24a | III sprat | 48.64 m2 | DVOSOBAN-PRODATO

Dvosoban stan

Dvoiposoban stan - S7

Stan S25 | III sprat | 61.85 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S8

Stan S26 | III sprat | 63.56 M2 | DVOIPOSOBAN -PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S9

Stan S27 | III sprat | 60.82 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Jednosoban stan - S1

STAN S28 | IV SPRAT | 38.39 M2 | JEDNOSOBAN-PRODATO

Jednosoban stan

Jednosoban stan - S2

Stan S29 | IV sprat | 41.64 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S3

Stan S30 | IV sprat | 62.24 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S4

Stan S31 | IV sprat | 60.58 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Četvorosoban stan - S5

Stan S32 | IV sprat | 94.56 M2 | ČETVOROSOBAN-PRODATO

Četvorosoban stan

S6

Stan S33 | IV sprat | 48.85 M2 | DVOSOBAN-PRODATO

Dvosoban stan

Dvosoban stan - S6a

Stan S33a | IV sprat | 48.64 m2 | DVOSOBAN-PRODATO

Dvosoban stan

Dvoiposoban stan - S8

Stan S35 | IV sprat | 63.56 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S9

Stan S36 | IV sprat | 60.82 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan - S7

Stan S34 | IV sprat | 61.85 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Penthaus - S37

Stan S37 | V sprat | 240.11 M2 | PENTHAUS

Penthaus

Penthaus - S38

Stan S38 | V sprat | 179.03 M2 | PENTHAUS

Penthaus

Penthaus - S39

Stan S39 | V sprat | 224.74 M2 | PENTHAUS

Penthaus