Ponuda stanova - OBJEKAT C

NA SAJTU SU PRIKAZANI SVI STANOVI SA KVADRATURAMA. CENA STANOVA DATA JE U RASPONU I ZAVISI OD OPREMLJENOSTI STANA.

 

 

Jednoiposoban stan prizemlje - S1

Stan S1 | Prizemlje | 42.70 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan prizemlje - S2

Stan S2 | Prizemlje | 63.20 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan prizemlje-S3

Stan S3 | Prizemlje | 60.66 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan prizemlje - S4

Stan S4 | Prizemlje | 47.98 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Garsonjera prizemlje - S5

Stan S5 | Prizemlje | 29.40 M2 | GARSONJERA-PRODATO

Garsonjera

Dvoiposoban stan prizemlje-S6

Stan S6 | Prizemlje | 59.83 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan prizemlje - S7

Stan S7 | Prizemlje | 44.62 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan prizemlje - S8

Stan S8 | Prizemlje | 42.70 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S9

Stan S9 | I sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT-S10

Stan S10 | I sprat | 63.11 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan I Sprat-S11

Stan S11 | I sprat | 60.71 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S12

Stan S12 | I sprat | 52.29 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT -S14

STAN S13 | I SPRAT | 49.06 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT -S14

Stan S14 | I sprat | 59.82 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I SPRAT - S15

Stan S15 | I sprat | 44.44 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S16

Stan S16 | I sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S9

Stan S17 | II sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT-S10

Stan S18 | II sprat | 63.11 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan I Sprat-S11

Stan S19 | II sprat | 60.71 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S12

Stan S20 | II sprat | 52.29 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat- S13

Stan S21 | II sprat | 49.06 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT -S14

Stan S22 | II sprat | 59.82 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I SPRAT - S15

Stan S23 | II sprat | 44.44 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S16

Stan S24 | II sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S9

Stan S25 | III sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT-S10

Stan S26 | III sprat | 63.11 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan I Sprat-S11

Stan S27 | III sprat | 60.71 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S12

Stan S28 | III sprat | 52.29 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat- S13

Stan S29 | III sprat | 49.06 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT -S14

Stan S30 | III sprat | 59.82 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I SPRAT - S15

Stan S31 | III sprat | 44.44 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S16

Stan S32 | III sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S9

Stan S33 | IV sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT-S10

Stan S34 | IV sprat | 63.11 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan I Sprat-S11

Stan S35 | IV sprat | 60.71 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Stan S36 | IV sprat | 100.76 M2 | TROIPOSOBAN-PRODATO

Troiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT -S14

Stan S37 | IV sprat | 59.82 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I SPRAT - S15

Stan S38 | IV sprat | 44.44 M2 | JEDNOIPOSOBAN-PRODATO

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S16

Stan S39 | IV sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S9

Stan S40 | V sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT-S10

Stan S41 | V sprat | 62.69 M2 | DVOIPOSOBAN-PRODATO

Dvoiposoban stan

Dvoiposoban stan I Sprat-S11

Stan S42 | V sprat | 60.56 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

STAN S43 | V SPRAT | 100.76 M2 | TROIPOSOBAN

Troiposoban stan

Dvoiposoban stan I SPRAT -S14

Stan S44 | V sprat | 59.67 M2 | DVOIPOSOBAN

Dvoiposoban stan

Jednoiposoban stan I SPRAT - S15

Stan S45 | V sprat | 44.44 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan

Jednoiposoban stan I Sprat - S16

Stan S46 | V sprat | 42.45 M2 | JEDNOIPOSOBAN

Jednoiposoban stan